Biznes się rozwija, ponieważ nie akceptuje zastanej sytuacji - chce więcej klientów, więcej produktów, więcej wartości. Kluczem rozwoju jest zmiana. Kto nie kreuje zmian, staje się częścią zmian kreowanych przez innych.


Synergion | pracownia zmian kontrolowanych

zmieniam@synergion.pl